Skip to content

PROGRAM 3P

PASJE – PREDYSPOZYCJE – PERSPEKTYWY

CZYLI JAK ZDECYDOWAĆ O WŁASNEJ PRZYSZŁOŚCI

Program 3P jest autorską i profesjonalną formą doradztwa zawodowego, wzorowaną na programach rozwojowych oraz konsultacjach kariery realizowanych w biznesie dla osób aktywnych zawodowo. Wykorzystuje wybrane i różnorodne formy oraz metodologię i narzędzia, dopasowane do poziomu rozwoju społecznego oraz poznawczego uczestników.

Celem Programu 3P jest przede wszystkim wspieranie młodych ludzi w zbudowaniu samoświadomości, zrozumieniu swoich predyspozycji i potencjału, tak aby dać im podstawy do świadomego kształtowania własnej drogi i podejmowania właściwych decyzji na ścieżce dalszego rozwoju. 

CO ZYSKA MŁODY CZŁOWIEK

zyskanie podstawy do świadomego kształtowania własnej drogi i podejmowania właściwych decyzji na ścieżce dalszego rozwoju

odnalezienie się w świecie wymagań przyszłości

opracowanie własnego planu rozwoju, spójnego z celami, dającego poczucie sensu oraz szczęścia

zrozumienie swoich predyspozycji i potencjału

poznanie swoich mocnych stron

uświadomienie sobie własnych ograniczeń

umiejętność rozpoznawania własnej odrębności oraz wykorzystywania jej w kategoriach potencjału

zwiększenie samoświadomości

zrozumienie siebie

wypracowanie kompromisu na płaszczyźnie predyspozycje / pasje / perspektywy

urealnienie marzeń, wyobrażeń i oczekiwań

SZKOŁA PODSTAWOWA

opcja dla uczniów klas 7 i 8

stojących przed wyborem

przyszłej szkoły

Proponowane formy realizacji programu

Interaktywny wyklad
w ramach zajęć szkolnych
1-2 godziny lekcyjne
Wykład przygotowuje do procesu decyzyjnego, proponuje logikę procesu podejmowania decyzji, wskazuje obszary warte rozważenia, pomaga interpretować wnioski
Warsztaty grupowe
całodzienny warsztat
6 godzin lekcyjnych
Warsztaty skupiają się przede wszystkim na: budowaniu postawy pewności siebie i samoakceptacji, umiejętność rozpoznania i wykorzystania własnych przewag, doceniania i umiejętności wykorzystywania potencjału swojego i innych, a także niwelowania ryzyka związanego z własnymi ograniczeniami
Indywidualne badanie predyspozycji i kompetencji
Spotkanie indywidualne poprzedzone diagnozą z wykorzystaniem narzędzia psychometrycznego dopasowanego (również pod względem norm) do wieku uczestnika
Punktem wyjścia konsultacji są wyniki uzyskane podczas badania, aczkolwiek przebieg konsultacji jest dostosowany do potrzeb i motywacji danego uczestnika
Uczestnik otrzymuje raport podsumowujących badanie, dzięki której można poznać swoje potencjalne przewagi, ryzyka oraz sfery, które stanowią optymalne dla danej osobowości miejsce aktywności.
Raport zawiera również zbiór wskazówek, który pokazuje innym jak najlepiej komunikować się z daną osobą, w jaki sposób z nią pracować i zmotywować ją do działania oraz jak wpływać na jej poczucie satysfakcji. Zbiór ten może być szczególnie użyteczny dla rodziców lub nauczycieli
Interaktywny wykład dla rodziców
Część programu 3P dedykowana rodzicom, to wprowadzenie do tematów poruszanych w pracy z młodymi ludźmi
Wskazujemy elementy, które mogą pomóc wspierać i motywować dziecko, ułatwią wspólna pracę i komunikację tak, aby wypracować porozumienie i wspólnie ustalić cele które będą osiągalne (i osiągane)
Czas zależny od indywidualnych ustaleń (cel, forma, zakres, liczebność grupy)

Powyższe moduły można traktować alternatywnie lub dowolnie ze sobą zestawiać

SZKOŁA ŚREDNIA

opcja dla wszystkich roczników uczniów szkół średnich

stojących przed wyborem przyszłej ścieżki kształcenia,

kierunku studiów lub zawodu

Proponowane formy realizacji programu

Interaktywny wyklad
w ramach zajęć szkolnych
1-2 godziny lekcyjne
Wykład przygotowuje do procesu decyzyjnego, proponuje logikę procesu podejmowania decyzji, wskazuje obszary warte rozważenia, pomaga interpretować wnioski
Warsztaty grupowe
całodzienny warsztat
6 godzin lekcyjnych
Warsztaty skupiają się przede wszystkim na: budowaniu postawy pewności siebie i samoakceptacji, umiejętność rozpoznania i wykorzystania własnych przewag, doceniania i umiejętności wykorzystywania potencjału swojego i innych, a także niwelowania ryzyka związanego z własnymi ograniczeniami
Indywidualne badanie predyspozycji i kompetencji
Spotkanie indywidualne poprzedzone diagnozą z wykorzystaniem narzędzia psychometrycznego
Indywidualne konsultacje dają możliwość spersonalizowanego podejścia
Punktem wyjścia konsultacji są wyniki uzyskane podczas badania, aczkolwiek przebieg konsultacji jest dostosowany do potrzeb i motywacji danego uczestnika (np. poprzez różne rozłożenie akcentów na omówienie poszczególnych części wyników, ich implikacji czy autorefleksji).
Indywidualny program doradczy
Indywidualne konsultacje edukacyjne i zawodowe pomagające zaplanować swoją przyszłość i wspierające młodych ludzi w przygotowaniu do podejmowania świadomych i odważnych wyborów edukacyjno zawodowych
Celem spotkań jest wzrost samoświadomości, poznanie swoich predyspozycji zawodowych i kluczowych kompetencji, stworzenie wizji i celów na przyszłość.
Rekomendujemy praktyczny i sprawdzony model trzech spotkań (każde 60 min) oraz zadania, testy – diagnozę kompetencji /predyspozycji pomiędzy sesjami.
Korzystamy ze sprawdzonych i ciekawych narzędzi oraz ćwiczeń.

Powyższe moduły można traktować alternatywnie lub dowolnie ze sobą zestawiać

0
    0
    Twój koszyk
    Opróżnij KoszykWróć do sklepu