Skip to content

ODPORNOŚĆ 2020 (młodzież)

PROGRAM ROZWOJOWY skupiony wokół kształtowania i rozwoju kompetencji przyszłości - realizowany w formie warsztatów

ODPORNOŚĆ 2020 (dorośli)

PROGRAM ROZWOJOWY łączący elementy SPORTU i PSYCHOLOGII i wykorzystujące pracę z ciałem – jedną z najskuteczniejszych metod rozwojowych – aby zwiększać własną skuteczność. Realizowany w formie warsztatów.

PODNOSZENIE OSOBISTEJ ODPORNOŚCI

JAKO ODPOWIEDŹ NA PRZEWLEKŁY STRES

Dlaczego warto wzmacniać odporność ?

Przechodzimy obecnie wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii świata.

W drugiej połowie 2020 r. już raczej nikogo nie trzeba przekonywać, że pandemia choroby COVID-19 zmieniła oblicze świata. Sytuacja wpływa obecnie na wszystkie obszary funkcjonowania człowieka i społeczeństwa: intelektualny, emocjonalny, fizyczny, społeczny, ekonomiczny i inne.

Jeśli za definicję kryzysu przyjmiemy konieczność działania nacechowanego zmaganiem się lub walką, pod presją czasu i z perspektywą subiektywnych konsekwencji urazu w postaci przeżyć negatywnych, to na poziomie psychicznym i społecznym przeżywamy obecnie kryzys na skalę globalną. W tej chwili weszliśmy już w fazę kryzysu, w której zaczęliśmy ponosić jego długotrwałe koszty i grożą nam symptomy wypalenia.

W tych warunkach dbanie o siebie, o własną kondycję fizyczną i psychiczną, o tzw. wellbeing, które kiedyś było luksusem czy opcją – dziś stało się koniecznością i obowiązkiem.

Z pomocą w tym czasie mogą nam przyjść koncepcje odporności (ang. resilience).

Odporność jest właściwością, która w dużym stopniu odpowiada za to, w jaki sposób radzimy sobie z wyzwaniami, stresem i presją, niezależnie od okoliczności, w jakich przychodzi nam się z nimi mierzyć, czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, pełni energii, majętni i otoczeni gronem oddanych nam osób czy osamotnieni, schorowani i w kiepskiej sytuacji finansowej.

JAKO POMAGAMY WZMACNIAĆ ODPORNOŚĆ NASTOLATKÓW ?

 

Stworzyliśmy program wzmacniania odporności, zakorzeniony w teorii i badaniach oraz w podejściu, które niestrudzenie promujemy, czyli, że człowiek jest jednością psychofizyczną funkcjonującą w trójkącie ciało-umysł-emocje.

Ofertę naszą kierujemy do Rodziców, którzy są świadomi i zdecydowani, by zapobiegać długotrwałym negatywnym skutkom kryzysu psychicznego u swoich nastoletnich dzieci.

Można zaryzykować stwierdzenie, że wielu z nas stanie przed koniecznością tego typu działań, pytanie tylko, czy te działania będą miały charakter zarządzania czy „gaszenia pożarów”.

CO DAJE STWORZONY PRZEZ NAS PROGRAM ?

Proponujemy:

  • autorskie praktyczne narzędzie do autodiagnozy

  • trening mentalny w sytuacji walki i konfrontacji

  • wykorzystanie treningu bokserskiego

  • elementy terapii przez ciało (według Alexandra Lowena)

  • zarządzanie stresem poprzez techniki mindfulness

  • nauka redukcji stresu przez techniki medytacyjne

  • podnoszenie odporności przez techniki wizualizacji i autohipnozy

Pokazujemy, jak dbać o własną odporność psychiczną przez:

  • budowanie osobistej strategii zarządzania stresem
  • rozpoznanie codziennych aktywności naturalnie budujących odporność
  • zmianę myślenia i nastawienia
  • zarządzanie emocjami w kryzysie
  • wzmocnienie konsekwencji w działaniu
  • pokazaniu wagi codziennej pracy własnej w wytwarzaniu nowych nawyków niezbędnych do skutecznego radzenia sobie w kryzysie
 •  
0
  0
  Twój koszyk
  Opróżnij KoszykWróć do sklepu