Skip to content

KLAUZULA INFORMACYJNA dla UCZESTNIKÓW WEBINARÓW, SZKOLEŃ oraz WARSZTATÓW 

Profesjonalne wykorzystanie informacji, które nam dostarczasz, ma dla nas znaczenie nadrzędne. Twoja prywatność jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronić Twoje prawa do poufności danych.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej.

Wyrażając zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych oraz przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe akceptujesz niniejsze warunki oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią Klauzuli Informacyjnej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Ewa Piotrowska Consulting, działająca pod marka AwareSchool, z siedzibą w Warszawie, ul. Apartamentowa 13/3, 02-495 Warszawa; wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 141634333, NIP 865 2136830.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: Admin@awareschool.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia Ci jak najlepszych możliwości zatrudnienia dopasowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań. Dlatego też niezbędna jest nam możliwość przetwarzania określonych informacji na Twój temat. Prosimy tylko wyłącznie o informacje, które mają nam pomóc maksymalnie wesprzeć Cię w procesie poszukiwania i zmiany pracy.
 4. Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:
   • Imię i nazwisko,
   • Adres e-mail,
   • Numer telefonu,
   • Adres zamieszkania,
   • Data urodzenia,
   • Informacje na temat przebiegu zatrudnienia, wykształcenia (szkoły, certyfikaty), posiadanych kwalifikacji i umiejętności (Twoje CV) oraz dodatkowe informacje dotyczące Twojego doświadczenia i umiejętności wynikające z przeprowadzonego z Tobą wywiadu
   • Informacje o Tobie pochodzące z zewnętrznych źródeł (np. LinkedIn i inne strony internetowe)

Zwróć uwagę, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić nie jest kompletna.

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie (np. wizerunek, zainteresowania, pozwolenie na pracę, prosimy, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach).

 1. Zasadniczo używamy Twoich danych na dwa sposoby:

Działania rekrutacyjne – głównym celem naszych działań jest realizacja projektów rekrutacyjnych na rzecz naszych Klientów

W tym celu wykorzystujemy Twoje dane przede wszystkim w poniższy sposób:

   • Gromadzenie Twoich danych pochodzących od Ciebie oraz z innych powszechnych źródeł (np. LinkedIn)
   • Przechowywanie i aktualizowanie Twoich danych w naszej bazie, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z realizacją procesu rekrutacyjnego
   • Przechowywanie notatek z naszych rozmów oraz spotkań oraz naszej korespondencji emailowej
   • Przesyłanie Twoich danych i informacji na Twój temat naszym klientom w celu aplikowania na określone stanowiska lub w celu oceny Twoich kwalifikacji
   • Weryfikacja przekazanych przez Ciebie danych z wykorzystaniem zewnętrznych zasobów (np. testy psychometryczne) lub prośby o udzielenie informacji (np. referencje)

Zwróć uwagę, że powyższa lista działań nie jest kompletna.

Działania informacyjne – prezentowanie Ci prowadzonych przez nas projektów rekrutacyjnych w postaci ofert pracy, przedstawianie informacji dotyczących naszych klientów oraz oferowanych przez nich stanowisk pracy.

W tym celu wykorzystujemy Twoje dane przede wszystkim w poniższy sposób:

   • Przechowywanie i aktualizowanie Twoich danych w naszej bazie, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w celach informacyjnych

Zwróć uwagę, że powyższa lista działań nie jest kompletna.

 1. Każdorazowo Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu i zakresie określonym w treści zgody.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;

Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz ich usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 2. Masz prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie będzie skutkował brakiem realizacji celów, dla jakich te dane są zbierane.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Twoje dane osobowe,

Treść niniejszej Klauzuli Informacyjnej może ulegać modyfikacjom. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zapraszamy do zapoznawania się z aktualna wersją Klauzuli za pomocą tego linku.

0
  0
  Twój koszyk
  Opróżnij KoszykWróć do sklepu