Wypalenie – problem nie tylko dorosłych

Zauważasz ostatnio u dziecka spadek motywacji, wyczerpanie, poirytowanie, mniejszą wydolność, problemy z kreatywnością i zniechęcenie? To nie nuda, lenistwo czy chwilowy kryzys. Twoje dziecko może przechodzić coś, co eksperci nazywają wypaleniem uczniowskim.

Wszyscy znamy wypalenie zawodowe – ten problem jest dość dobrze zbadany, a jego świadomość rozpowszechniona wśród dorosłych. O wiele rzadziej rozmawiamy jednak o podobnym syndromie u dzieci.

plik1

Wypalenie? Nie brzmi poważnie…

… ale jest powszechnym zagrożeniem. Badania przeprowadzone jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 wykazały, że aż 73 % dzieci odczuwa objawy takie jak spadek motywacji, odczuwanie długotrwałego stresu i spadek samooceny (Instytut Edukacji Pozytywnej, 2019).

Czy problem dotyczy mojego dziecka ?

To bardzo prawdopodobne, bo aż 3 z 4 polskich uczniów cierpi z powodu objawów wypalenia – spadku motywacji i samooceny, długotrwałego stresu, napadów lęku i dolegliwości fizycznych.

Sprawdź, czy Twoje dziecko wykazuje symptomy wypalenia uczniowskiego:

 • Uczucie wyczerpania (bez względu na ilość snu), zmęczenie i bezsenność
 • Brak motywacji do uczęszczania na zajęcia lub rozpoczynania zadań
 • Atakowanie innych i zwiększona drażliwość z powodu frustracji
 • Brak uczucia inspiracji i spadek kreatywności
 • Mniejsze zaangażowanie przy projektach i dyskusjach klasowych
 • Utrata wiary we własne zdolności i możliwości
 • Niezdolność do dotrzymania ważnych terminów
 • Zwiększony ból i napięcie w ciele, które może objawiać się bólami głowy, bólami mięśni lub napięciem szczęki
 • Większa częstotliwość chorób spowodowana stresem i wyczerpaniem
 • Natężenie złych nawyków, takich jak przejadanie się, zbyt późne wstawanie, obgryzanie paznokci lub inne nawyki, które zwykle przejawia, kiedy jest zestresowane
 • Niezdolność do koncentracji na pracy szkolnej lub lekcjach
 • Znudzenie, brak zainteresowania szkołą, a nawet zajęciami z czasu wolnego, które do tej pory lubiło
 • Uczucie niepokoju
 • Stan depresji
Wypalenie – problem nie tylko dorosłych
Wypalenie – problem nie tylko dorosłych

Co jest źródłem problemu ?

Coraz większe tempo życia, rosnące oczekiwania i wymogi, nadmiar informacji i zadań, szum komunikacyjny przyprawiający o ból głowy – brzmi znajomo? Współcześni dorośli chorują na choroby o podłożu stresowym dużo częściej niż ich dziadkowie, a ich dzieci są narażone na nie już w dzieciństwie.

Eksperci podkreślają, że powodów napiętej atmosfery w szkołach jest wiele, a współodpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi całe środowisko szkolne: od ministerialnych ekspertów tworzących podstawy programowe, przez obarczonych nowymi warunkami pracy nauczycieli, po zestresowanych własnymi problemami ekonomicznymi rodziców, często nieprzygotowanych do udzielania wsparcia.